Beloof alleen op kandidaten te stemmen die de tien punten van het Digitale Burgerrechtenhandvest onderschrijven.
× 3782 medeburgers beloofd om te stemmen
Land
Land
Österreich
Belgique/België
Bulgaria
Hrvatska
Cyprus
Česká republika
Denmark
Eesti
Suomi
France
Deutschland
Greece
Magyarország
Republic of Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Malta
Nederland
Polska
Portugal
România
Slovensko
Slovenija
Espana
Sverige
United Kingdom
De registratie van je belofte was succesvol! Laat je stem tellen, bezoek deze site de dag voor de verkiezingen om uit te vinden welke van de kandidaten waar jij op kan stemmen digitale burgerrechten steunen!
Naam is een verplicht veld.
Deze e-mail is al in gebruik!
Bevestig uw belofte door te klikken op de link in de e-mail.
Stem voor je digitale burgerrechten

Over ons

Dit is een campagne van 36 Europese burgerrechtenorganisaties die hun krachten in Brussel hebben gebundeld in European Digital Rights (EDRi).

Tussen 22 en 25 mei zullen Europarlementsverkiezingen plaatsvinden in 28 lidstaten. De komende vijf jaar zijn van enorm belang voor onze online burgerrechten. Er wordt wetgeving verwacht over het auteursrecht, cybercrime, privacy en surveillance. Help ons digitale burgerrechten stevig op de agenda's van alle Europese politieke partijen te zetten. Deze komende verkiezingen zijn jouw kans om een positieve agenda voor digitale burgerrechten in het Europarlement te bevorderen voor de komende vijf jaar!
Als je een burger met kiesrecht bent: Jij kunt beloven te stemmen - en ook daadwerkelijk die stem uit te brengen - op kandidaten die digitale burgerrechten een warm hart toedragen. Dit geeft jou de kans om het aantal Europarlementariërs dat jouw digitale burgerrechten verdedigt te maximaliseren. Je kunt op deze campagnesite vinden welke kandidaten het Handvest van Digitale Burgerrechten reeds steunen. Bezoek deze site opnieuw op de dag voor de verkiezingen voor een volledige lijst van kandidaten die het Handvest ondertekend hebben.

Als je kandidaat bent: Je kunt beloven het Handvest te respecteren, je belofte op sociale netwerken delen en jouw zichtbaarheid als een kandidaat die voor digitale burgerrechten staat verbeteren.

Doe een gelofte aan elkaar!