Ígérd meg Te is, hogy olyan jelöltre szavazol majd, aki támogatja az alapvető digitális jogokról szóló Nyilatkozatot!
× 3782 honfitársunk megígérte, hogy szavazásra
Ország
Ország
Österreich
Belgique/België
Bulgaria
Hrvatska
Cyprus
Česká republika
Denmark
Eesti
Suomi
France
Deutschland
Greece
Magyarország
Republic of Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Malta
Nederland
Polska
Portugal
România
Slovensko
Slovenija
Espana
Sverige
United Kingdom
Köszönjük ígéretedet! Kérjük, látogast meg a weboldalt a választás előtti napon, és nézd meg, országod mely jelöltjei írták alá a Nyilatkozatot!
Minden mező kitöltendő
Ezzel az e-mail címmel már regisztráltak.
Kérjük, az e-mailben küldött linkre kattintva erősítsd meg ígéretedet.
Szavazz a digitális jogaidért!

A Nyilatkozat

Elutasítok minden olyan intézkedést, mely a demokratikusan választott döntéshozók és az igazságszolgáltatás hatáskörét igyekszik megszüntetni az európai polgárok alapvető jogait érintő kérdésekben. Ez magában foglal minden egyes lent említett pontot , de nem korlátozódik kizárólag azokra.

Támogatni fogom az olyan intézkedéseket, melyek növelik az átláthatóságot, elősegítik a különféle dokumentumok és konzultációs anyagok jobb elérhetőségét Európa minden nyelvén, így lehetővé téve, hogy a polgárok a törvényhozási folyamatok részesei lehessenek.Továbbá támogatni fogom az olyan intézkedéseket, melyek erősítik az államigazgatási adatok hozzáférhetőségét, valamint előirányozzák a nyílt szabványok (Open Standard) és nyílt formátumok (Open Format) közszférában történő használatát.
Támogatni fogom az olyan törvényeket, melyek a magánszférához való alapvető jogot erősítik és védik, valamint lehetővé teszik, hogy előre dönthessünk személyes adataink felhasználhatóságáról és annak lehetséges módjairól. Pártolom továbbá, hogy adatainkat megfelelő mértékű átláthatósággal és biztonsággal dolgozzák fel.
Támogatni fogom az olyan törvényeket, melyek leépítik az engedélyeztetési- és hozzáférési korlátozásokat a különböző internetes tartalmak és szolgáltatások létrehozásakor. Támogatni fogom az olyan intézkedéseket, melyek hozzájárulnak az internet-semlegességhez, a hatékony versenyhez és a rádió-frekvenciák liberalizációjához.
Támogatni fogom a szerzői jogok megreformálását, a tudáshoz való teljesebb hozzáférést, a kommunikáció szabadságához valamint a kulturális életben való részvételhez kapcsolódó jogokat.Támogatni fogom a szerzői jogok harmonizációjára és megszilárdítására törekvő új illetve már meglévő kezdeményezéseket, annak érdekében, hogy a művek (újra)felhasználása egyéni célokra lehetővé váljon.Ugyanígy támogatni fogom a szerzői jogvédelem alóli kivételek megreformálását a közintézmények és a közhasznú szervezetek (mint például a kulturális, történelmi vagy oktatási intézmények) érdekében. Biztosítani szeretném, hogy azon művek, melyek közösségi támogatás felhasználásával jöttek létre, később nyilvánosan elérhetők legyenek. Ennek megfelelően nem fogom támogatni a meglévő szerzői jogok idő- vagy hatáskörbeli kiterjesztését célzó próbálkozásokat.
Minden olyan törvényjavaslatot el fogok utasítani, melyek kommunikációs adatok tárolását vagy megfigyelését célozzák a nélkül, hogy megalapozottan szükségesek és arányosak lennének. A megalapozottságot függetlenül és hitelt érdemlően kell bizonyítani.
Támogatni fogom azon jogi intézkedéseket, melyek az internetes anonimitást célozzák, valamint a jogot a különböző titkosítási technikák használatára. Ezen kívül pártolom azon intézkedéseket, melyek a privátszféra teljesebb védelméhez hozzájáruló technikák fejlesztését támogatják.
Minden olyan intézkedést elutasítok, melyek egy állítólagos interneten elkövetett jogsértés esetében a bírósági kivizsgálás megkerülésével megengedik, sőt akár kényszerítik az internetszolgáltatókat és egyéb szervezeteket az állítólagos jogsértő tevékenység megfigyelésére, szankcionálására. Kivételt képeznek azon esetek, amikor az emberi életet és vagyont fenyegető közvetlen veszély áll fenn, és gyors beavatkozás szükséges.
Elutasítom az európai megfigyelési technológiák és cenzúrázási-eszközök eladását és terjesztését olyan tekintélyuralmi országokban, melyekben nem a jogállamiság a meghatározó. Támogatom a törvényeket, melyek ezt a célt szolgálják, így pártolva az aktivisták, újságírók és polgárok privátszférájának védelmét az egész világon.
Támogatni fogom, hogy az internetes források és szabványok koordinációjáért, valamint a nevek, címek, számok kiosztásáért egy független és nyílt szervezet legyen felelős, mely minden szereplőnek és érdekeltnek lehetővé teszi a folyamatban való részvételt. Támogatni fogom az olyan intézkedéseket, melyek biztosítják a civil társadalom bevonását a döntéshozásban. Minden olyan próbálkozást elutasítok az üzleti, állami vagy államközi szervezetek részéről, melyek az internet ellenőrzésére irányulnak.
Támogatni fogom az olyan intézkedéseket, melyek a nyílt forráskódú szoftverek alkalmazását és terjesztését engedélyezik, valamint pártolják. Ez érvényes a kormányzatokra és a közintézményekre is, melyek az EU-háztartás közpénzeiből részesülnek.