Obećajte da glasaju za bilo koje kandidata koji podržava 10 točaka Povelju o digitalnim pravima
× 3782 Ostali građani koji su obećali glasati
Država
Država
Österreich
Belgique/België
Bulgaria
Hrvatska
Cyprus
Česká republika
Denmark
Eesti
Suomi
France
Deutschland
Greece
Magyarország
Republic of Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Malta
Nederland
Polska
Portugal
România
Slovensko
Slovenija
Espana
Sverige
United Kingdom
Vaše obećanje je uspjelo! Sada se Vaš glas broji - dođite na dan prije izbora da vidite koji kandidat u Vašoj regiji podupire digitalna prava!
Name field is required.
Ovaj mail je već upotrebljen!
Molim Vas potvrdite svoje obećanje klikom na link u ovom e-mailu.
Vaše obećanje za digitalna prava u Europi

Povelja digitalnih prava

Protiviti ću se svakoj mjeri koja europskim građanima oduzima pravo da odlučuju o pitanjima koja utječu na temeljna prava iz pravosuđa ili demokratski izabrane politike, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju od točaka ispod.

Podupirati ću prijedloge koji će imati za svrhu maksimalnu transparentnost i omogućiti građanima da sudjeluju u zakonodavnom procesu u EU kroz bolji pristup dokumentima (uključujući konzultacije) na svim europskim jezicima. Podupirati ću mjere koje promoviraju dostupnost vladinih podataka građanima kao i upotrebu otvorenih formata i otvorenih standarda u vladi.
Poduprijeti ću legalizaciju koja promovira i štiti temeljna prava građana na privatnost. Ovo uključuje i jačanje proaktivnih odluka da li i kako su naši podaci procesuirani. Poduprijeti ću mjere kojima je cilj osiguravanje adekvatne transparentnosti i sigurnosti pri procesurianju podataka.
Poduprijeti ću legalizaciju koja ima za cilj uklanjanje registracija ili bilo koje druge ograničavajuće mjere i provizije na internetski sadržaj. Podržati ću zakonske mjere kako bi se osigurala zaštita neutralnosti interneta, učinkovitog tržišnog natjecanja i liberalizacije radio spektra.
Zagovarati ću slobodu komunikacije i prava na sudjelovanje u kulturnom životu u kontekstu reforme zakona o autorskim pravima i pristupa znanju. Podržati ću inicijativu da se usklade postojeće iznimke autorskih prava, kako bi se olakšao (re) korištenje djela pojedinaca. Podržati ću reforme usmjerene na autorske iznimke za javne ustanove i neprofitna tijela kao što su kulturne, povijesne i obrazovne institucije. Ja ću podržati inicijative kako bi se osiguralo da su javno financirani radovi dostupni javnosti. Neću podržati zakon koji proširuje opseg i trajanje autorskih i sličnih prava.
Neću podržati nikakav prijedlog za pohranu ili nadzor nad podacima komunikacija koja nije podvrgnuta vjerodostojnoj, nezavisnoj procjeni o potrebi i proporcionalnosti odnosno da nije predmet redovitog pregleda kako bi se osigurala usklađenost s ovim kriterijima.
Podržati ću zakonske prijedloge kako bi se zaštitila online anonimnost i pravo na korištenje enkripcije. Podržati ću mjere za razvoj i promicanje sa zakonskim obvezama, ako je potrebno, te korištenje poboljšane sigurnosne tehnologije.
Neću podržati nijednu mjeru ili inicijativu da se preuveličava sudska kontrola navodnih povreda online i to tako da se potiče, prisiljava ili dopušta pružateljima internetskih usluga i drugim organizacijama kažnjavanje navodnih kršenja online, osim kada su nametnute mjere koje se poduzimaju za vrlo kratko vrijeme, gdje je navodni prekršaj uključuje neposrednu opasnost za čovjeka, a kada država u kojoj traži da se poduzmu mjere kako bi se hitno riješio problem.
Neću podržati proliferaciju, kao što su izvozni krediti ili druga državna jamstva, od Europskog ​​nadzora i cenzure tehnologije prema autoritarnim zemljama koje ne poštuju vladavinu prava. Borit ću se da se pridržavaju privatnost novinara, aktivista i građana širom svijeta, podupirući zakon koji sprječava opresivne režime iz pribavljanja takve tehnologije i usluge od bilo kojeg subjekta u Europskoj uniji.
Podupirati ću besplatni, otvoreni, transparentni multi-stakeholder model kordinacije Internetskih izvora i standarda - imena, brojevi, adrese itd. Podupirati ću mjere koje nastoje osigurati kapacitet od reprezentativnog civilnog društva za sudjelovanje u forumima više zainteresiranih strana. Protiviti ću se bilo kakvim pokušajima korporativnih, državnih ili međudržavnih agencija da preuzmu kontrolu upravljanja Internetom.
Podupirati ću mjere za dopuštanje ili promoviranje široke upotrebe besplatnog software-a (otvoreni izvor software-a) Ovo uključuje vladina i javna tijela, posebno tijela koja se financiraju iz EU fondova.