Lupaa äänestää ehdokasta joka tukee digitaalisten oikeuksien julistuksen kymmentä kohtaa.
× 3782 kanssakansalaista on jo luvannut äänestää
Maa
Maa
Österreich
Belgique/België
Bulgaria
Hrvatska
Cyprus
Česká republika
Denmark
Eesti
Suomi
France
Deutschland
Greece
Magyarország
Republic of Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Malta
Nederland
Polska
Portugal
România
Slovensko
Slovenija
Espana
Sverige
United Kingdom
Lupauksesi onnistui! Nyt voit antaa äänesi vaikuttaa - tarkista päivää ennen vaaleja alueesi päivitetty lista ehdokkaista, jotka ovat allekirjoittaneet julistuksen!
Nimi-kenttä on pakollinen.
Sähköpostiosoite on jo käytössä!
Vahvista lupauksesi klikkaamalla sähköpostin linkkiä.
Lupauksesi digitaalisten oikeuksien puolesta Euroopassa

Julistus

Vastustan kaikkia toimia, jotka siirtävät EU-kansalaisten perusoikeuksiin vaikuttavaa päätösvaltaa pois oikeuslaitoksilta tai demokraattisesti valituilta poliittisilta päättäjiltä, sisältäen edellämainitut julistuksen kohdat, muttei niihin rajoittuen.

Kannatan ehdotuksia jotka maksimoivat avoimuutta sekä asiakirjojen (ja konsultaatioiden)  parempaa saatavuutta kaikilla Euroopan kielillä, ja jotka siten antavat kansalaisille mahdollisuuden osallistua EU:n lainsäädäntöprosesseihin. Kannatan toimia jotka edistävät julkista taloutta koskevien tietojen saatavutta kansalaisille sekä avoimien formaattien ja standardien käyttöä valtionhallinnossa.
Tuen ehdotuksia jotka edistävät ja suojelevat kansalaisten perusoikeutta yksityisyyteen. Tämä sisältää valtuutuksen päättää ennakoivasti miten henkilötietojamme käsitellään. Tuen toimia joilla pyritään takaamaan tarvittava tietosuojan taso sekä tietojenkäsittelyn turvallisuus.
Kannatan lainsäädäntöä jolla pyritään poistamaan vaatimuksia rekisteröitymiseen tai muita internetin sisältöä tai palveluita koskevia rajoitteita. Tuen lainsäädäntötoimia, joilla varmistetaan tietoverkon tasa-arvoisuus (net neutrality), tehokas kilpailu ja radiotaajuuksien vapauttaminen.
Puolustan vapaata viestintää ja oikeutta osallistua kulttuurielämään tekijänoikeuslakien puitteissa sekä vapaata tiedonsaantia. Kannatan ehdotuksia joiden tavoitteena on yhdenmukaistaa ja valtuuttaa olemassaolevia tekijänoikeuslakien poikkeuksia, jotta tuotosten (uudelleen-)käyttäminen olisi yksilöille helpompaa. Kannatan uudistuksia joiden tavoitteena on valtuuttaa tekijänoikeuksien poikkeuksia julkisten laitosten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen, kuten kulttuurin ja historian parissa toimivien tahojen ja oppilaitosten käyttöön. Kannatan ehdotuksia joilla pyritään varmistamaan julkisella rahoituksella toteutut tuotokset ovat julkisesti saatavilla. En kannata lainsäädäntöä joka laajentaa tekijänoikeuksien vaikutusaluetta tai kestoa, tai vastaavia oikeuksia.
En tue ehdotuksia sellaisesta viestintätietojen tallennuksesta tai valvonnasta, jonka tarpeellisuudesta ja suhteellisuudesta ei ole tehty luotettavaa, riippumatonta arviota, tai jota ei ole säännöllisesti tarkistettu näiden kriteerien noudattamisen varmistamiseksi.
Tuen lainsäädäntöehdotuksia joilla pyritään turvaamaan anonymiteetti verkossa ja oikeus salauksen (encryption) käyttöön. Kannatan toimia, jotka kehittävät ja edistävät, laillisesti velvoittavasti mikäli tarkoituksenmukaista, yksityisyydensuojaa tukevaa teknologiaa (privacy-enhancing technologies).
En tue ennen epäiltyjen verkkorikkomusten laillisuuden varmistamista tehtyjä toimia tai aloitteita, jotka kannustavat, pakottavat tai sallivat internet-palveluntarjoajien tai muiden organisaatioiden valvoa oletettuja rikkomuksia tai rangaista niistä, elleivät nämä toimet ole rajoitettu hyvin lyhyelle ajalle, jolloin oletettu rikkomus aiheuttaa välitöntä vaaraa ihmisille, ja valtiota jossa välittäjä sijatsee vaaditaan ryhtymään välittömiin toimiin ongelman ratkaisemiseksi.
En tue Euroopassa tuotetun valvonta- tai sensuuriteknologian leviämistä vientitakuiden tai muiden valtiontakausten muodossa autoritaarisiin valtioihin, jotka eivät noudata laillisuusperiaatetta. Puolustan toimittajien, aktivistien ja kansalaisten yksityisyyden vaalimista kaikkialla maailmassa kannattamalla lainsäädäntöä, joka estää ihmisoikeuksia rikkovia regiimejä saamasta haltuunsa edellämainittua teknologiaa tai palveluja miltään Euroopan Unionin sisällä toimivalta taholta.
Tuen vapaita, avoimia, alhaalta ylöspäin toimivia ja useille toimijoille hajautettuja malleja internetin resurssien ja standardien – nimien, numeroiden, osoitteiden jne. – koordinointiin. Kannatan toimia, joiden tavoitteena on varmistaa kansalaisyhteiskunnan edustajien osallistuminen monisidosryhmäisillä keskusteluareenoilla. Vastustan kaikkia yritysten, valtioiden tai valtionvalisten tahojen yrityksiä ottaa valta internetin hallinnassa.
Tuen toimia, jotka antavat mahdollisuuden edistää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen laajaa käyttöä. Tämä sisältää niiden käytön hallintoelimissä ja julkishallinnossa, erityisesti organisaatioissa, jotka jotka saavat rahoitusta EU:n budjetista.