Υπόσχεση ψήφου για κάθε υποψήφιο που υποστηρίζει τα 10 σημεία του Καταστατικού Χάρτη των Ψηφιακών Δικαιωμάτων.
× 3782 συμπολίτες σου υποσχέθηκαν να ψηφίσουν
Country
Country
Österreich
Belgique/België
Bulgaria
Hrvatska
Cyprus
Česká republika
Denmark
Eesti
Suomi
France
Deutschland
Greece
Magyarország
Republic of Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Malta
Nederland
Polska
Portugal
România
Slovensko
Slovenija
Espana
Sverige
United Kingdom
Η υπόσχεσή σας ήταν επιτυχής! Τώρα μπορείτε να κάνετε την ψήφο σας υπολογίσιμη – επιστρέψτε μια μέρα πριν τις εκλογές για να βρείτε ποιος υποψήφιος στην περιοχή σας υποστηρίζει τα ψηφιακά δικαιώματα!
Name field is required.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιείται ήδη.
Παρακαλώ επιβεβαιώστε την υπόσχεσή σας κάνοντας κλικ στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Η υπόσχεση σας για τα ψηφιακά δικαιώματα στην Ευρώπη

Privacy policy

This policy explains how the data you provide via WePromise.eu is processed.

All data you supply via wepromise.eu is being processed under the responsibility of European Digital Rights (EDRi). You may contact us at the following address:

EDRi, 20 Rue Belliard, 1040 Brussels,
Email: brussels(at)edri.org

EDRi is responsible for the website WePromise.eu ('the Website'). We work closely with our service provider, Vigilo, to ensure that your personal information is protected. Vigilo is based in the Netherlands. With regard to current data protection legislation, the company acts as a processor of data whereas EDRi is responsible as the data controller.

The website uses several tools to collect data necessary for the WePromise campaign.

1. Petition tool. The petition tool allows you to promise to vote – and to vote for the candidate that is supporting the Charter of Digital Rights. We ask for your name, email address and country. We carry out verification of your e-mail address prior to counting your promise. The information you provide via this e-mail tool is only stored for statistical purposes and will not be given or sold to any third party. Only when you give your consent, we will use this information or your electronic contact information to contact you further in the course of the WePromise campaign. When you consent to such use of your personal data by EDRi, EDRi's general privacy policy will apply. You can read this policy via https://edri.org/privacy-policy/ 

2. Cookies. When you access the site, the system will place a cookie which it uses to check if you came from one of the email confirmation links. Once the check is performed, the cookie is being deleted immediately.   The session cookie will not transfer information to third parties and will associate data will be deleted by us as soon as possible.

3. Data sharing. We will never voluntarily share your information with a third party in the absence of a legal obligation to do so.

4. Access to and deletion of your data. Under the Dutch data protection law, you may at any time request a copy of the information we hold on you by writing or e-mailing to us at the above address. Any requests for deletion or correction of your personal data can also be obtained via this address.