Υπόσχεση ψήφου για κάθε υποψήφιο που υποστηρίζει τα 10 σημεία του Καταστατικού Χάρτη των Ψηφιακών Δικαιωμάτων.
× 3782 συμπολίτες σου υποσχέθηκαν να ψηφίσουν
Country
Country
Österreich
Belgique/België
Bulgaria
Hrvatska
Cyprus
Česká republika
Denmark
Eesti
Suomi
France
Deutschland
Greece
Magyarország
Republic of Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Malta
Nederland
Polska
Portugal
România
Slovensko
Slovenija
Espana
Sverige
United Kingdom
Η υπόσχεσή σας ήταν επιτυχής! Τώρα μπορείτε να κάνετε την ψήφο σας υπολογίσιμη – επιστρέψτε μια μέρα πριν τις εκλογές για να βρείτε ποιος υποψήφιος στην περιοχή σας υποστηρίζει τα ψηφιακά δικαιώματα!
Name field is required.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιείται ήδη.
Παρακαλώ επιβεβαιώστε την υπόσχεσή σας κάνοντας κλικ στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.
29 Results for  “Nederland
Elected digital rights superhero
Nederland
Marietje Schaake

Elected digital rights superhero
Nederland
Judith Sargentini
GroenLinks
Website

Elected digital rights superhero
Nederland
Bas Eickhout
GroenLinks
Website

Elected digital rights superhero
Nederland
Sophie in 't Veld
D66
Website

Results section 1
Nederland
Rogier Huurman
Piratenpartij
Website

Nederland
Gijs Peskens
Piratenpartij
Website

Nederland
Dirk Poot
Piratenpartij
Website

Nederland
Steven Russchenberg
Piratenpartij
Website

Results section 2
Nederland
Matthijs Pontier
Piratenpartij
Website

Nederland
Wiel Maessen
Piratenpartij
Website

Nederland
Janmaarten Batstra
Piratenpartij
Website

Nederland
Michiel Emmelkamp
Partij van de Arbeid
Website

Results section 3
Nederland
Jeroni Vergeer
GroenLinks
Website

Nederland
Gerben Brands
Piratenpartij
Website

Elected digital rights superhero
Nederland
Kati Piri
Partij van de Arbeid
Website

Elected digital rights superhero
Nederland
Gerben Jan Gerbrandy
D66
Website

Results section 4
Amsterdam Oud Zuid en Rivierenbuurt
Nederland
Lammert van Raan
Partij voor de Dieren
Website

Nederland
Pablo Moleman
Partij voor de Dieren
Website

Nederland
Corinne Cornelisse
Partij voor de Dieren
Website

Nederland
Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren
Website

Results section 5
Nederland
Sander Terphuis
Partij van de Arbeid
Website

Nederland
Paul Breitbarth
D66
Website

Nederland
Ivo Thijssen
D66
Website

Nederland
Cornelis de Jong
Socialistische Partij
Website

Results section 6
Elected digital rights superhero
Nederland
Anja Hazekamp
Partij voor de Dieren
Website

Nederland
Erik Wesselius
Socialistische Partij
Website

Nederland
Geert van der Varst
Partij van de Arbeid
Website

Nederland
Kirsten Verdel
Partij van de Arbeid
Website

Results section 7
Nederland
Truuske Smits
GroenLinks
Website

Results section 8